OZ Artea 

 

Katedra pedagogiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

 

 

 

 

spoluorganizujú druhý ročník dvojdennej medzinárodnej arteterapeutickej konferencie zameranej na preventívnu a arteterapeutickú prácu v skupine. Konferencia bude obsahovať praktické workshopy z oblasti arteterapie a nebudú chýbať ani zahraniční hostia a lektori.

 

V príspevkoch budú predstavené praktické skúsenosti na poli arteterapie, zamerané na tvorivý proces, ilustrujúc možnosti skupinovej arteterapeutickej práce s rôznymi skupinami klientov.

 

 

 

Termín konania:

11. - 12. september 2015

 

Miesto konferencie:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Gondova 2, Bratislava

 

Konferenčný poplatok:

50 eur

 

Maximálny počet účastníkov:

90

 

Jazyk konferencie:

slovenčina, čeština, poľština a angličtina s tlmočením

 

 

Domáci a zahraniční lektori a lektorky II. medzinárodnej arteterapeutickej konferencie:

 

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. (SK)

Kyoko Ono, klinická psychologička a expresívna arteterapeutka (JP)

Karolak Wiesław, Prof. dr hab. (PL)
Mgr. Alexandra Dzureková (SK)

Nicky Sutton, MA Art Psychotherapist (UK)

Mgr. Bc. Jana Merhautová (CZ)
Mgr. Bedřich Čermák (CZ)

Mgr. Petra Baslíková, Ľuba Sajkalová (SK)

PhDr. Jiří Závora, Ph.D. et Ph.D. (CZ)

Mgr. Lucia Kubinová, PhD. (SK)

Mgr. Ivona Rankovová, Mgr. Katarína Mihinová (SK)

Mgr. Zuzana Krnáčová, MA (SK)

Mgr. Nataša Krajčiová (SK)

Mgr. Tono Gúth (SK)

PhDr. Monika Piliarová, Mgr. Ing. Dana Farkašovská (SK)

Mgr. Viktor Brichta